Bài viết

Bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền Tháng Hai 14, 2018

1. Vai trò của hai vị Bồ tát: Phổ Hiền và Văn Thù là hai đại Bồ tát được nói đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế...

? Sự Tích Đức Phật Di Lặc ? Tháng Hai 14, 2018

Nói về đức Phật Di Lặc chắc rằng đại đa số quí vị đều nhớ đến hình tượng của một ông Phật ngồi phạch ngực, mập, bụng to và miệng...

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong ngôi chùa Phật Giáo có gì đặc biệt? Tháng Hai 14, 2018

Địa Tạng vương bồ tát, tiếng Phạn là Ksitigarbha. Danh hiệu này có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo như kho...

Hotline Messenger