Thông tin thanh toán:

  • STK: 0041000204329
  • Tên TK: Phạm Thị Điểm Trang
  • Tại Ngân hàng Vietcombank quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.